ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.อุบลราชธานี

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.อุบลราชธานี

September 23, 2019

บริษัท เพนส์ มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ ดิสทริบิวชั่น


คณะผู้บริหาร และ พนังงาน ร่วมกับ
ร้านศรีสมัย จ.ยะลา (คุณวราภรณ์ ศิริไชย์) คุณสมาน คุณากร ไพบูลย์ศิริ

เข้าช่วยผู้ประสบภัย อำเภอดอนมดแดง อำเภอ ตาลสุม จ.อุบลราชธานี

โดยมอบอาหารแห้งและสิ่งของเพื่อบรรเทาทุกข์ แก่ผู้ประสบอุทกภัย