บริษัท เพนส์ มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด

     ด้วยประสบการณ์ในการขาย-การตลาดในธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคที่ยาวนานกวา 35 ปี สามารถนำมาช่วยในการแนะนำเพื่อร่วมวางแผนทางการตลาดให้แก่คู่ค้าด้านธุรกิจ ช่วยให้สามารถใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถนำเสนอพันธมิตรที่มีความสัมพันธ์ที่ดีและเป็นผู้ชำนาญการในแต่ละแขนงธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นสื่อธุรกิจ กิจกรรมส่งเสริมการขาย งานวิจัยธุรกิจหรือ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ต่างๆ เข้ามาเสริมศักยภาพ เพื่อให้มั่นใจยิ่งขึ้นว่า ทุกแผนการตลาดจะประสบความสำเร็จในการปฎิบัติ

สินค้าเรา

สื่อโฆษณา

Our Service

เพื่อนคู่คิดทางการตลาด

ด้วยประสบการณ์ในการขาย-การตลาดในธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคที่ยาวนานกวา 35 ปี สามารถนำมาช่วยในการแนะนำเพื่อร่วมวางแผนทางการตลาดให้แก่คู่ค้าด้านธุรกิจ ช่วยให้สามารถใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถนำเสนอพันธมิตรที่มีความสัมพันธ์ที่ดีและเป็นผู้ชำนาญการในแต่ละแขนงธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นสื้อธุรกิจ กิจกรรมส่งเสริมการขาย งานวิจัยธุรกิจหรือ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ต่างๆ เข้ามาเสริมศักยภาพ เพื่อให้มั่นใจยิ่งขึ้นว่า ทุกแผนการตลาดจะประสบความสำเร็จในการปฎิบัติ

ช่องทางการจัดจำหน่าย

ด้วยช่องทางการจัดจำหน่ายครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ และมีช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าในหลาย ๆ ช่องทาง อาทิเช่น ห้างสรรพสินค้า (Modern Trade) , ซุปเปอร์สโตร์ , ร้านสะดวกซื้อ , ร้านค้าส่ง , ร้านค้าปลีก และยังรวมไปถึง ช่องทางออนไลน์ และการจัดกิจกรรมออกงานอีเวนต์ต่าง ๆ

PENS ใช้คุกกี้ เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและพัฒนาประสบการณ์การใช้งานให้กับผู้ใช้ นโยบายสิทธิส่วนบุคคล